Điều tra

Chúng tôi không chỉ là một Công ty QC.

Chúng tôi là nhóm QC của bạn ở Trung Quốc.

Dịch vụ kiểm tra mẫu

Kiểm tra mẫu là gì?

Dịch vụ kiểm tra mẫu liên quan đến việc kiểm tra một số lượng tương đối nhỏ các mặt hàng từ một lô hoặc một loạt các thông số kỹ thuật như hình thức bên ngoài, tay nghề, độ an toàn, chức năng, v.v. trước khi sản xuất hàng loạt.

A. kiểm tra mẫu là gì
Tại sao bạn cần Kiểm tra mẫu2

Tại sao bạn cần Kiểm tra mẫu?

• Đảm bảo chất lượng mẫu đạt yêu cầu quy định cũng như độ tin cậy và nhất quán của quy trình sản xuất và thành phẩm.

• Để phát hiện bất kỳ lỗi nào trước khi sản xuất hàng loạt, để giảm tổn thất.

Chúng tôi sẽ làm gì để kiểm tra mẫu của bạn?

• Kiểm tra số lượng: kiểm tra số lượng thành phẩm cần sản xuất.

• Kiểm tra tay nghề: kiểm tra trình độ tay nghề, chất lượng nguyên vật liệu và thành phẩm dựa trên bản thiết kế.

• Kiểu dáng, Màu sắc & Tài liệu: kiểm tra kiểu dáng, màu sắc của sản phẩm có phù hợp với thông số kỹ thuật và các tài liệu thiết kế khác hay không.

• Kiểm tra & Đo đạc tại hiện trường:

Kiểm tra quy trình và sản phẩm trong tình huống thực tế phản ánh mục đích sử dụng.

Khảo sát hiện trạng và so sánh kích thước với kích thước trên bản vẽ tại hiện trường.

• Nhãn vận chuyển & Bao bì: kiểm tra xem nhãn vận chuyển và gói hàng có tuân thủ các yêu cầu liên quan hay không.

Chúng tôi sẽ làm gì để Kiểm tra mẫu của bạn3

Muốn tránh các vấn đề về chất lượng hàng loạt trong quá trình sản xuất, hãy để OBD giúp bạn!