Điều tra

Chúng tôi không chỉ là một Công ty QC.

Chúng tôi là đội QC của bạn ở Trung Quốc.

Dịch vụ kiểm tra mẫu

Kiểm tra mẫu là gì?

Dịch vụ kiểm tra mẫu bao gồm việc kiểm tra một số lượng tương đối nhỏ các mặt hàng từ một lô hoặc một loạt các thông số kỹ thuật như ngoại hình, tay nghề, độ an toàn, chức năng, v.v. trước khi sản xuất hàng loạt.

A. kiểm tra mẫu là gì

Kiểm tra toàn bộ là gì?

Tại sao bạn cần kiểm tra mẫu2

Tại sao bạn cần kiểm tra mẫu?

• Đảm bảo chất lượng của mẫu đáp ứng các yêu cầu quy định, cũng như độ tin cậy và tính nhất quán của quá trình sản xuất và sản phẩm cuối cùng.

• Để phát hiện bất kỳ khuyết tật nào trước khi sản xuất hàng loạt, để giảm tổn thất.

Chúng tôi sẽ làm gì cho việc kiểm tra mẫu của bạn?

• Kiểm tra số lượng: kiểm tra số lượng thành phẩm cần sản xuất.

• Kiểm tra tay nghề: kiểm tra mức độ lành nghề và chất lượng của vật liệu và thành phẩm dựa trên thiết kế.

• Kiểu dáng, Màu sắc & Tài liệu: kiểm tra xem kiểu dáng và màu sắc của sản phẩm có phù hợp với thông số kỹ thuật và các tài liệu thiết kế khác hay không.

• Kiểm tra & Đo lường tại hiện trường:

Thử nghiệm quy trình và sản phẩm trong tình hình thực tế phản ánh mục đích sử dụng.

Khảo sát hiện trạng và so sánh các kích thước với các kích thước trên bản vẽ tại hiện trường.

• Dấu vận chuyển & Đóng gói: kiểm tra xem dấu vận chuyển và các gói hàng có tuân thủ các yêu cầu liên quan hay không.

Chúng tôi sẽ làm gì cho việc kiểm tra mẫu của bạn3

Để tránh các vấn đề về chất lượng số lượng lớn trong quá trình sản xuất, hãy để OBD giúp bạn!